top of page

Vi er norsk importør for CMB International Limited. CMB har spesialisert seg på å bygge nye sikter og matere, som spesialtilpassast kundens behov. Også avvatningsikter. Vi kan tilby eit stort utvalg av forskjellege typar sikter og matarar, alt etter kundens behov. Kan leveres med forkjellege typar siktedukar. 

Spessialtilpassede sikter er spessielt aktuelle dersom ein skal bytte ut ein eksisterande sikt med ein ny, utan mykje ombygning.

Vibrasjonssikter/

matere

bottom of page