top of page

Vi har moderne linjeboringsutstyr for dreiing og automatisk sveising i diametre frå 40mm til 1700mm. Typiske arbeidsoppgåver er lagerhus og gjennomføringar, der vi sveiser opp slitte flater og dreier til rett toleranse, og dreiing for thrustere og føringar for proppelakslinger.

 

Større jobbar:

BMW Halsnøy, Yeoman Halsvik, Elkem Tana, Bremanger Quarry, Skolt Pukk AS, Havyard Leirvik, Westcon Florø

Linjeboring

bottom of page